iMotivation uvádí

OPORTUNISTA

VIP on-line trénink na téma

vedoucí týmu / manažer / teamleader

Shlédni trailer ke kurzu, který je pravdivý a hovoří o začátcích a zkušenostech Tomáše Adama, který je autorem tréninku. Dnes má Tomáš svou vlastní společnost, která rychle roste. Tomáš dělá poradce strategie prodeje pro své firemní klienty, individuální rozvíjí jednotlivce ve své progresu v oblasti prodejních a manažerským dovedností, které jsou jeho silnou devízou v jeho práci. Historicky poprvé se rozhodl nabídnout své vedoucí schopnosti do "éteru" formou toho on-line kurzu.

 • budování přirozené autority v týmu
  jsem nově v pozici a lidé mě neznají, povýšil jsem ze stávajícího týmu a lidé to mohu špatně nést, oznamuji občas nepříjmené informace, potřebuji motivovat tým, jak vyzdvihovat jednotlivce
 • dovednost pokládat otázky
  techniky pokládání otázek, pokládání otázek podřízeným, pokládání otázek nadřízeným, pokládání otázek sami k sobě
 • delegování činnosti
  ujasnění kompetencí, na co mám já a na co mají moji lidé, práce s termíny a vyvozování kladných i záporných důsledků, můj timemanagement
 • komunikace s nadřízeným
  jak si prosazovat nápady, jak reagovat na tlak ze shora a jak ho filtrovat efektivně směrem dolů, report aktivit, umění říct si o pomoc