Komu je VIP trénink iManager určený a proč?

  • Pro koho je určeno téma "budování přirozené autority v týmu"
    Jsem nový v pozici a lidé mě neznají. Jsem pro ně "cizák". Povýšil js ze stávajícího týmu a lidé to mohu špatně nést. Někteří si myslí, že měli být na mém místě oni. S vedením lidí začínám a zajímá mě jak se vypracovat v oblasti autority. Jsem zkušený manažer a uvědomuji si, že toto je téma ve kterém stojí za to se rozvíjet. Jsem osvícený podnikatel.
  • Pro koho je určeno téma "dovednost pokládat otázky"
    Kapitola pokládání otázek je fantastická v tom, že získáte více než 50 kontkrétních otázek a k nim přiřazená témata, jak je můžete uplatnit v praxi. Téma pokládání otázek je určeno každému, kdo věří, že otázky jsou klíčem k získávání informací. A v případě jejich správného použití bývají otázky klíčovým pomocníkem ve správných rozhodnutích.
  • Prokoho je určeno téma "oznamování nepříjemných informací"
    Snad žádný člověk, kterého znám nemá rád negativní informace. Ale téměř všichni mají rádi optimisticky smýšlející lidi, kteří se dokáží nad problémem povznést a hledat řešení. A téma jak oznamovat nepříjmené informace je právě o znalosti faktů, povznešením se nad věcmi a být empatický. V tréninku se podíváme na detail. Pokud souhlasíte s těmito řádky, týká se vás i toto téma a věřte, že vám hodně může ulehčit život.

OBJENÁVKA ZDE