Transformační program tvořící prostor pro zdravé klima firemní kultury

 • ANALÝZA FIREMNÍ KULTURY
  1 denní otevřené sdílení stavu a následná příprava transformačního kempu pro tým
 • 2 DENNÍ TRANSFORMAČNÍ KEMP PRO VÁŠ MANAGEMENT
  seberealizace, která dokonale stmelí tým a otevře vztahy na hlubší úroveň - seminář osobnostního růstu, aktivity propojující tělo, mysl a ducha
 • AKCE A NÁSTROJE PRO UDRŽENÍ VYTVOŘENÉHO PROSTORU
  1 denní workshop, kde si nastavíme kroky k udržení atmosféry, follow up s profesionály

 

"Chcete-li uzdravit Vaší firemní kulturu, potřebujete vytvořit prostor a správně do něj přizvat Vaše lidi. Tranformujte pomocí Thanks Method a udělejte v oblasti firemní kultury práci, kterou jiní konají roky. Nastartujte firmu, která je plná motivovaných a naplněných lidí, kteří pracují odpovědně a cítí se užitečně.

Jak Thanks Method probíhá?

 

 • 1 krok - odhodlání vytvořit zdravé klima - přihlásíte se do transformačního kempu pro firmy Thanks Method
  Vstoupíte do 3 denního transformačního kempu Thanks Method za účelem vytvoření základové desky zdravé firemní kultury a získání know - how, jak na ni stavět. Thanks vykáže za 3 dny velmi silný výsledek
 • 2 krok - celodenní sezení nad tématy, které ve vaší firmě řešíte
  Sdělíte nám detail aktuálního stavu. Budeme se doptávat na potřebné informace, které využijeme pro detaily semináře, které budou na míru. Následně Vám dáme informaci s přesným termínem, místem a detail o průběhu transformačního kempu, kde doslova proměníme Váš management
 • 3 krok - 2 denní transformační kemp Thanks Method na míru pro management vaší firmy aneb ryba smrdí od hlavy
  1 den - transformační sdílení - manažeři otevřou jako lidé a sdílet budeme témata netradiční a úzce spjatá s výkonem jednotlivce a celého týmu, transformace týmu - lidé si projdou technikami, které účastníky stmelí a ukáže jim, že i věcí zdající se nemožné jsou možné. To má dopad na sebedůvěru člověka. 2 den - integrační den, ráno cvičení jógy, práce sám se sebou a tvorba svého závazku, závěrečné sdílení a další kroky!
 • 4 krok - Thanks - eso v rukávu
  Thanks Method má nikoli 1 ale 2 unikátní způsoby jak vytvořit půdu pro zdravé klima. Tou první je 2 denní kemp a tím druhým emotivní trumf Thanks :) Nyní jste vytvořili královský prostor. Ano trvá to pouze 2 dny a co dále? Akce.
 • 5 krok - Akce Thanks
  Vzhledem k tomu, že transformačním procesem Thanks Method vytvoříme podmínky pro zdravé klima a navodíme skvělý stav. Není nic důležitějšího než ho opečovávat. Ukážeme Vám jak začít a provedeme Vás prvním krokem, což je utvrzení týmu. Není nic důležitějšího než pocit jistoty. Následně Vám zpřístupníme video learning od Martina Hausenblase, který vytvořil miliardovou firmu
 • 6 krok - zpětnovazební setkání s vedením firmy a vyhodnocení
  Vyhodnocení projektu s klientem ze strany iMotivation. Vyhodnocení výsledků ze strany klienta. Další vzájemná doporučení.

 

na programu spolupracují

 

Martin Hausenblas

Patron Ústeckého Kraje, podnikatel a filantrop.

Martin v rámci programu Thanks Method bude sdílet své know how, jak vybudoval firmu s obratem 1 miliarda korun.

Miroslav Hofman

Spoluzakládal 2N Telekomunikace - světová špička ve svém oboru

Miroslav v rámci programu Thanks Method bude sdílet své principy na, kterých 2N vyrostla do fáze, kdy byla odprodána za účelem dalšího rozvoje za 1,4 miliardy korun.

Kořeny vzniku

"Když jsem vedl v roce 2017 ranní meeting v Hamleys, byla přítomna na ukázkovém dni paní Jiřina myslím 60 let. Na začátku se vždy lidí ptám, jak se dnes cítí a ptal jsem se i tentokrát. Když přišla řada na paní Jiřinu, uviděl jsem, že je velmi zaskočená a sotva se vyjádřila. A vyjádřila se dosti dojemně. Že se dnes cítí opravdu jako člověk. Někteří kolegové si povšimnuli, toho jak je Jiřina dojata. Nicméně meeting pokračoval. Přijde mi zeptat se lidí jak se cítí celkem přirozené a věřím, že mnohým z vás, kteří čtete tyto řádky, také. Ale stala se ovšem ten den zvláštní věc. Nepochopil jsem tu velikost hloubky. Ten den mi přišel dlouhý email, kde Jiřina psala o tom, jak se ráno hezky cítila a jak doma poté plakala, když tento mail psala. Protože ji v životě před tím nikdo nikdy v práci nepoložil otázku, jak se cítí. Děkovala v něm a ohromě se těšila do nové práce. A to mě zasáhlo. To chci přece dělat. Chci vytvořit základovou desku pro výstabu pracovního prostředí, kde lidé jsou lidmi, nesou vlastní odpovědnost a dělají to rádi. Po téměř 900 hodinách intenzivních příprav, testů na lidech :) a 14 leté praxi uvádím na trh produkt, Thanks method, transformační a celistvý pro management firmy, který nastartuje zdravé klima ve Vaší společnosti."

 

Tomáš Adam, autor Thanks method

Speciální sdělení

 

Proč je důležité projít technikou Thanks method právě nyní?

 

 

 • Krize lidských zdrojů vyžaduje lidem ukazovat smysl a vaší pevnou vizi
  Mnoho firem pociťuje problém s lidmi, jejich motivací a udržitelností. Proto vznikla technika Thanks method. Tato speciální metodika vám během 2 dnů vytvoří prostor pro zdravější vztahy s lidmi v týmu a výrazně zvýší osobní motivaci účastníků. Pokud umíte ukázat lidem smysl jejich práce, máte možnost být o dost napřed před konkurencí.
 • Vysoká důležitost vztahů a emoční otevřenosti
  Lidi ve firmě drží a vztahy i peníze. Ty dnes ovšem hrají druhořadou roli, pokud člověk vyžije. Pro velké množství lidí jsou otevřené a upřímné vztahy se svým zaměstnavatelem a pocit vlastní užitečnosti a seberealizace tím největším důvodem, proč zůstat. Pokud jsou Vaše vztahy s Vašimi zaměstanci na skvělé úrovni, lidé nemají tendenci Vás opouštět při první lepší peněžní nabídce u konkurence. Co když si nejste jistý, zda vaše vztahy ve firmě jsou skutečně zdravé? Nenosí lidé mezi sebou masky? Nemyslíte, že lidé by mohli pracovat s větším nasazením a motivací? Nebojíte se, že přijdete v krizi lidských zdrpjů o lidi, pokud konkurence nabídne větší provize nebo hodinový plat? A jak to řešit?
 • Lidé potřebují pocit užitečnosti ve zdravém klimatu, kde se mohou seberealizovat
  Lidé vyžadují v dnešní zrychlené době mnohem více uznání, docenění a pocitu užitečnosti než kdy dříve... Proto vyžadují ty lajky, což je dostupný a instantní zdroj těchto pocitů. Pojďme pomocí Thanks Method vytvořit konstantní prostředí nikoli instantní.

Výsledky po absolvování programu Thanks Method

Uvědomění

Zjistíte aktuální stav úrovně Vašeho pozitivního leadershipu. Zjistíte, že pracovní život lze hrát v podstatě jako hru. A my vás ujistíme a poskytneme návod, aby tomu tak mohlo být.

Implementace lidskosti

vyzdvihnete netradiční formou vaše lidi a týmy. Dodáte tak do vaší firmy nádech lidskosti, který poté budeme společně udržovat.

Získání důvěry

Speciálním Thanks Method gestem obnovíte nebo posílíte důvěru lidí, díky tomu, že Vás uvidí také jako člověka. Nikoli pouze jako nadřízeného.

Loajalita

posílíte loajalitu vašich lidí, protože se budou cítit jako opravdový lidé nikoli čárky (alepspoň na chvíli při nejhorším:)

Otevření se

pootevřete dveře k srdci lidí, protože uvidí, že i vy máte emoce. Víte každý je máme, i když nekeří z nás vypadají jako největší drsňáci. Tak i ti mají své problémy, svá zranění a touhy být pochopeni. Nemyslíte?

Vlastní vnitřní motivace lidí být výkonější

Výkonost je pro firmu nezbytná a nyní budete mít vnitřně motivované lidi i Vy. Pro Vaše lidi máme know - how od profesionálů z praxí.

Ukázky a konkrétní techniky v praxi jak férově vyzdvihovat

technika vyzdvihování lidí má je dovednost a dá se naučit. Pokud si ji budete osvojovat. Stanete se magnetem na správné lidi.

Ucelení práce do systematické podoby pomocí iMotivation Academy

Součástí programu je on-line platforma, kde se děje vše podstatné a probíhá zde naše interakce, jak zasazené semínka zdravého klimatu opečovávat.

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.