První dojem

První dojem můžete udělat jen jednou. Druhou šanci udělat „první dojem“ už mít nebudete, a proto nic nepodceňte.
Určitě víte, že pokud jdete na obchodní schůzku, máte být vhodně oblečení, upravení a nevtíravě vonící a pokud možno- dobře naladění. Společenské příručky vás poučí i o tom, že váš vstup, představení se i podání ruky mají odpovídat společenským pravidlům. To vše jistě dávno víte.

Co možná nevíte je, a to zejména na první schůzce, že nejdůležitější je non verbální komunikace.

Ano – až 80% sdělení předáváme non verbálně – postoj, stisk ruky, úsměv, oční kontakt, viditelná péče, kterou jsme věnovali svému zevnějšku – a pouhých 20% tvoří sdělení, které v tu chvíli předáváme verbálně.

Dám vám několik dobrých rad z praxe:
Platí, že více se soustředíme na svou část představení se než na a představení se našeho obchodního partnera. Tak nějak spoléháme na to, že víme, za kým jdeme a že lidé při představování se používají stejná informační schémata – jméno, příjemní, pozice ve firmě. Nepodlehněte pokušení „neposlouchat“ – je to nejen nezdvořilé ale partner by vás mohl i zaskočit nějakou osobitou originalitou v tomto jinak standartním rituálu.

Malou pozornost též věnujeme předávané vizitce. Dobrým dojmem působí, pokud si vizitku prohlédneme a ihned ji nezakládáme do diáře nebo nezastrčíme do kapsy. A zejména při jednání s více obchodními partnery je praktické ponechat si vizitky na stole před sebou a přičlenit k nim patřičné tváře (uspořádat je v pořadí v jakém proti vám sedí obchodní partneři). Usnadní vám to oslovování partnerů jménem – což působí dobrým a soustředěným dojmem.

Po skončení schůzky se dlouho nezdržujte a vždy poděkujte za čas, který vám partner věnoval. Ať již schůzka dopadla pro vás jakkoliv – vyzdvihněte fakt, že pro vás byla přínosná/ poučná/ zajímavá/ inspirující. I to je součást „prvního dojmu“.

Profesionálně působí a dobrý dojem vyvolá i to, když přijdete na schůzku nejen včas – ale s drobným časovým předstihem, ve kterém si stihnete zkontrolovat aktuální informace na svém mobilu a vypnout jeho zvonění, zprovoznit svůj NTB, připojit se na WIFI a otevřít si prezentaci, kterou budete na jednání potřebovat. Pokud s sebou máte i tištěné materiály (prospekty, nabídky, smlouvy), je dobré mít je připravené kompletně v jedné složce (kterou partnerovi předáte) spolu s kontaktem na vás.

Pokud se uvedete výše popsaným způsobem, je dobrý „první dojem“ zaručen a váš partner získá pocit, že se setkává se skutečným profesionálem, který je dobře připraven a nebude plýtvat jeho časem a jehož sdělení stojí zato naslouchat a jeho nabídky je třeba vážně zvážit.

Komentáře