Nízká cena neznamená více prodejů

Cena je vždy velmi citlivou otázkou. Pokud se váš produkt neprodává, přirozeným krokem je cenu snížit. Spousta obchodníků se domnívá, že snížení ceny povede k více prodejům, které v konečném důsledku vygenerují větší zisky. To však často není pravda. Pokud nejste Tesco, Kaufland nebo Billa, (kteří) stojí na nízkých cenách, podobná taktika vám nepomůže. Naopak může zákazníky odradit, protože pokud bude vaše cena příliš nízká, je možné, že si řeknou, zda je produkt opravdu kvalitní, pokud je takto levný. Podobné snížení cen často vede k situaci, kdy zákazník raději zvolí konkurenčního prodejce, který má sice vyšší cenu, ale umí si ji obhájit.

Nesnižujte cenu, přidávejte vašemu produktu další hodnotu. To neznamená, že budete dávat dva produkty za cenu jednoho, ale k vašemu produktu přidáte jiný bonus, který ho ještě vylepší. Například pokud prodáváte knížku, dejte jako dárek ebook zdarma. Ebook vás nic nestojí, ale výrazně zvýší hodnotu knížky v očích zákazníka. Pokud si produkt koupí, napište mu dopis, ve kterém mu poděkujete, že si vybral právě vás, přestože měl na trhu možnost zvolit levnější variantu, ale znovu mu připomenete, že on se rozhodl pro kvalitu a pochválíte ho, že investoval sám do sebe.

Pokud máte telefonní číslo zákazníka, kontaktujte ho telefonicky, zeptejte se ho, zda je s vaším produktem spokojený. To jsou aspekty, které vás nic nestojí, jen jim musíte obětovat trochu času a individuální péče, ale můžu vám zaručit, že díky podobně individuálnímu přístupu budou vaši zákazníci šířit vaši značku dál a nebude potřeba snižovat cenu. Právě naopak budete mít tolik zakázek, že budete mít možnost cenu zvýšit a k ní samozřejmě přidat další přidanou hodnotu.

Komentáře