CEO ZPRAVODAJ

Každých 10 dní produktivní čtení

                                                             by iMotivation

Komunikace je klíčová a je po ní poptávka více než kdy jindy, říká šéf Linkedin

Kořenový kvadrant

zcela nový pohled motivaci a výkonnost lidí

Tomáš Adam poukazuje na aktuální problematiku v oblasti vedení lidí a jejich motivace pomocí Kořenového kvadrantu, jehož je autorem. Ten vychází s úrovně sebevědomí jednotlivce, které je ovlivněno prostředím v němž jako lidé vyrůstáme. Tomáš popisuje 4 úrovně sebevědomí, které se otisknou do postojů a chování jednotlivce v osobním i pracovním životě a mají následný dopad na pracovní výkon. Lze z něj také určovat předpoklady potenciálu.

 

zdravé sebevědomí / agresivní sebevědomí / nízké sebevědomí / uzavřené sebevědomí 

JAK NASTARTOVAT MLADOU GENERACI?

Září 2018

Má specializace spočívá v lidské psychologii a komunikačním projevu s dopadem do prodeje. Rád bych Vám dnes poskytl odpověď na otázku, která zajímá hlavně majitele, CEO firem a HR ředitele.

"proč nejsou lidi" a "proč mladí netahají”

První faktor je vnímání nového prostředí. K tomu přičtěme sníženou úroveň komunikačních dovedností, díky růstu používání sociálních sítí a trávení života na internetu. 

“mlaďoch", který se sotva adaptoval ve zkostnatělém školním systému opět nastupuje do prostředí, kde si není jistý. Pravda je, že nejistota a strach z neznámého paralizuje aktivitu člověka v daném prostředí. A tak v době, kdy se 7 z 10 lidí neumí jistě a pevně vyjadřovat není divu, že je problém s lidmi.

Druhý faktor je úroveň středního managementu, kde slušně řečeno pokud není dostatečná úroveň leadershipu (neslušná forma je popsaná v závěru článku dopisu), nemáte šanci cokoli změnit! 

Marketing není tak návratný jak byste chtěli, protože obchodní management nepřebírá odpovědnost a společně s nejistými lídry a nejistými zaměstnanci se nikdy nedočkáte skvělé úrovně customer experience.

Třetí faktor a důvod proč manažeři nemají leaderhip? CEO pro nemá silnou vizi a jasnou cestu, po které tým kráčí popř. vize nebyla pochopena. Ryba smrdí od hlavy a je důležité si udělat svůj vlastní audit, zda lidé vědí, kde mají být za 1/2 roku, za rok a jak toho dosáhnou.

  1. firma musí mít jasnou a srozumitelnou vizi

tip zdarma od Martina Hausenblase naleznete pod článkem

  1. skvělý onboarding a udržitelný vzdělávací systém

tip zdarma od Tomáše Adama:

mladá generace vnímá jako edukaci video. Máte již své videovzdělávání?

http://www.imotivation.cz/vzdelavani-a-projekty-na-miru/imotivation-academy-on-line-platforma/

  1. lidé v managementu potřebují leadership skills

tip zdarma od Tomáše Adama naleznete pod článkem

Pokud dojdete k rovnováze těchto 3 bodů, pak máte funkční prosperující firmu.

Věřím, že Vám informace trochu pomohou v aktuální době plné rychlosti a mnoha informací, které musíme třídit jako odpad :) Takže třiďte také odpad :) 

Přeji Vám růst Váš a Vaší společnosti. S úctou

Tomáš Adam

founder iMotivation & Go Freedom Aliance

 

PS: neslušná forma KO úrovně leadershipu je, že manažer je připos*anej z rozhodnutí a odpovědnosti. Tak si raději bude hlídat místo a hlavně ať neudělá chybu. Pokud manažer bude ve stavu, kdy ví, že chybovat je běžné a bude mít potřebné mantinely ve kterých může svou hru hrát. Pak půjde do seberealizace svojí i s lidmi.