10 chyb, kterých se dopouštějí manažeři

 

Jste manažer ve velké, střední nebo malé firmě? Tak pozorně poslouchejte, dnes vám ukážeme 10 chyb, kterých se možná dopouštíme, i když o nich ani nevíte. Co tedy dělají manažeři špatně?

1. Spoléhají se na svůj titul, když si chtějí vydobýt respekt
2. Protiřečí si nebo nedodrží slovo
3. Berou pracovní témata osobně
4. Přistupují ke všem podřízeným stejným způsobem, aniž by si uvědomovali rozmanitost lidí a jejich individualitu.
5. Stanoví cíle bez znalosti podnikových cílů a firemních strategií.
6. Zanedbávají plánování a nedávají úkolům ve svém oddělení priority.
7. Nejsou schopni jasně komunikovat
8. Stále dokola pracují na úkolech, které by měli delegovat.
9. Postrádají rozhodnost ve chvílích, když jejich podřízení nedodržují standardy
10. Zapomínají chválit lidi a neprokazují jim uznání.

Jakých chyb se dopouštíte vy?

Komentáře