Nový svět. Svět kreativity a odlišností.

KDO JSME

Spojovatelé lidí a firem

otevíráme vědomý přístup lidí k životu a pomáháme vytvářet osvícené firemní prostředí 

 

NATÁČÍME REÁLNÉ VIDEOMANUÁLY PRO FIRMY

měkké dovednosti / produktové manuály / firemní kuchařky

i M o t i v a t i o n  A c a d e m y

 

Co umíme

Uděláme čáru za tím, co bylo, nastavíme lidsky nové dohody pro to, co bude s konkréními zodpovědnostmi

Náborujeme a udržujeme mladou generaci originálním způsobem - ukážeme, popíšeme procesy, předáme

Dovádíme lidi k proaktivitě ve vzdělání - moderní a funkční způsob seberealizace

Krizový management - pokud jste v krizi, pak je tu náš postoj, vše lze, dokud je naděje

Know - how a nástroje

Transformační program Thanks Method pro posílení firemního ducha 

Seberealizační video manuály všeho druhu v přehledném a měřitelném prostředí

Konzultační činnost a koučovací procesy na míru

Základová deska pro zdravé klima Vaší firmy. Spojili jsme analýzu problému firmy s akcí a udržitelností. 5 denní program složený s konzultačního a analytického procesu ve vedení, speciálního 3 denní kempu pro manažery, kde absolvují techniku Thanks Method. Poté obdržíte know-how, jak klima udržovat.

5 denní program Thanks Method reaguje na vysokou poptávku korporací a majitelů firem na stav, kdy se začíná projevovat krize lidských zdrojů.Pokud pociťujete, že by se hodilo něco udělat pro firemní kulturu. Pak jste tady správně. 

Jsme jedničkou v natáčení video manuálů. Apple, Google, YouTube, Facebook, Amway Global u nás pak O2, Amway, Albi, Dermacol, KM Prona. To je vzorek firem, které chápou výhody video vzdělávání. Nyní iMotivation Academy video manuály, v dostupné cenové relaci i pro Vás.

Innovativní video trénink na softskills a produktové manuály do obchodu nebo pro účely osvojení výrobních procesů. Natočíme ve vašem prostředí, dle Vašeho přání. Zajistíme kompletně celou exekuci a posktyneme nástroj na výuku a měření rozvoje lidí.

Podporujeme mladé lidi v osobním růstu skrze vytváření prostoru pro osobnostní růst. Nemluvíme o tom. Děláme to. Spojujeme úspěšné lidi, kteří chtějí sdílet s mladými lidmi, kteří se chtějí seberealizovat. Informace sdružujeme na platformě Go Freedom Family a poskytujeme za členský poplatek kvalitní video obsah, kontakty a prostředí obdobně smýšlejích lidí.

3 pilíře. Go Freedom centra-domy pro rozvoj, Go Freedom Family - internetová edukativní platforma, Go Freedom Live - setkání komunity a veřejnosti v rámci rozvojových eventů.

Napište info o tom, co řešíte a stiskněte odesílací čudlík